H J Æ L P – Life Camp

Alt handler om dig Dette kursus handler kun om DIG… dig der lever med kroniske smerter eller dig der lever med en der har kroniske smerter og dermed har det tæt inde på livet. Jo mere styrket du kan stå i dig eller jer selv, desto lettere vil man kunne klare alle de udfordringer livet […]

Patientuddannelse

Patientuddannelse Patient uddannelse Patient In Focus tilbyder patientuddannelse og underviser i vigtige redskaber – om det at være kronisk syg eller handicappet og formå at leve under levevilkår, der er så ”normale” som mulige for at udgå, at man føler sig socialt udsat eller tilsidesat i samfundets fællesskab, og hvor du ikke føler dig alene […]