Current Status
Not Enrolled
Price
12500
Get Started

Alt handler om dig

Dette kursus handler kun om DIG… dig der lever med kroniske smerter eller dig der lever med en der har kroniske smerter og dermed har det tæt inde på livet.

Jo mere styrket du kan stå i dig eller jer selv, desto lettere vil man kunne klare alle de udfordringer livet byder på. Du har valgt at sætte fokus på dig selv/jer selv, ved at købe dette online forløb og det kan du være stolt over, for det er vi.

Rejsen til det nye normale er begyndt

Det nye ”normale” er ment på den måde; før livet tog en drejning og smerter blev en del af hverdagen og nu gør det umuligt at leve som FØR. Det er nu nødvendigt at sætte fokus på en anden måde at leve livet på. Derfor betegner vi det nye ”normale” som værende EFTER en psykisk, fysisk eller mental lidelse vendte op og ned på livet. 

Rejsen mod bedre livskvalitet

Du vil – med Monas hjælp – starte en rejse, imod forbedret livskvalitet og et bedre arbejdsliv, så du kan stå stærkt, og få det liv du går og drømmer om.

Mona tager udgangspunkt i sin egen livshistorie, uddannelse og livserfaringer når hun hjælper dig med at forbedre din livskvalitet. For Mona selv, har det været vigtigt at forholde sig til sit nye liv, frem for hele tiden at blive mindet om alt det hun ikke længere kan. Det nye liv er et tilvalg, fremfor et egentligt fravalg af det gamle. (Også selvom det har været under pres, og ganske ufrivilligt!!.. )

ALT dig og Mona vil komme til at arbejde med i dette forløb handler om DIG.

Vi anbefaler – når du har valgt et tema – at tage trinene igennem i den rækkefølge de er sat op i. Der er nemlig ofte en sammenhæng mellem de redskaber Mona taler om i videoerne i hvert tema. 

“Du er modigere end du tror,
Stærkere end du ser ud,
OG klogere end du ved”

Peter Plys

 

Life Book

Til hver lektion, er der en Life Book. Du kan udskrive den så du kan arbejde med tingene ud fra din situation. Opgaverne hjælper dig også til at få bedre overblik over netop din situation på den lange bane. Sidst men ikke mindst hjælper opgaverne dig og dine omgivelser til at få tingene mere ind under huden, så nye vaner bliver rutiner.

Husk at opgaverne passer til det tema du har valgt at arbejder med, og samler op på den teori som Mona omtaler i videoerne.

Derudover stiller Mona dig nogle spørgsmål, som du kan reflektere over, og er lavet til at hjælpe dig på vej til en ny og bedre måde at leve på.  

Intro til Mona Nyholm

Mona Nyholm_privat socialrådgiver, Patient in Focus kursus HJÆLP

H J Æ LP – Life Camp kurset, lavet af Mona Nyholm © 

Mona Nyholm er uddannet socialrådgiver, social mentor og coach og har arbejdet i det kommunale regi i mange år.

Mona har ydermere erfaring fra det private arbejdsmarked, hvor hun var hos anden aktør for Viborg kommune.

I mange år har Monas interessefelter været misbrug og psykiatri. 

Mona må gerne gengive faktiske forhold, som vedrører hendes eget arbejdsområde eller faglige beskrivelser, ved at understrege faglighed f. eks: ”Som socialrådgiver er det min erfaring, at…” 

Beskyttelsen gælder alle former for ytringer, f.eks. tekst, tale, billeder, billedsprog, beklædning, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg og kunstneriske udtryksformer. Mona Nyholms profession som socialrådgiver gør at hun er underlagt lov om autorisation.

Mona Nyholm er underlagt lov om rådgivning.

Her kan du downloade Positiv fokus – eller bekymringsmodellen omkring temaerne.