Databeskyttelse og persondata

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medføre af persondataloven §28, samt Cookie- og privatlivspolitik

Patient in Focus behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. e-mail, brev eller telefon. Vi behandler også personoplysninger om dig, hvis du får en besked fra et bestyrelsesmedlem.

Hvis du har en stilling i Patient in Focus foreningen eller er ansat hos os, behandler vi dine personoplysninger elektronisk. Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

Til behandling af dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse i Patient in Focus er persondataloven §6 stk. 1 pkt. 2 og §7 stk. 3.

I forbindelse med Persondataloven §28, skal vi oplyse dig om, at vi behandler persondata elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig. Dette indebærer at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Patient in Focus dataansvarlige og databehandler er:

Dataansvarlig:
Patient in Focus

Databehandler:
Charlotte Nørgaard
Lisbeth Oxholm Snede

info@patientinfocus.org

Rugvænget 28

DK-8653 Them
+45 30 66 02 66  / +45 30 66 04 66

Formålet med behandlingen er at kunne varetage dine interesser i henhold til organisationens vedtægter og formål, at kunne kommunikere med dig i vores samarbejde og i øvrigt kunne foretage den administration, der er nødvendigt og sædvanlig i Patient In Focus´ arbejde.

Patient in Focus har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det sker, når du vælger at bruge hjemmesiden, gerne vil udføre frivilligt arbejde, deltage i projekter eller etablere et medlemskab.

Patient in Focus videregiver ingen oplysninger om dig til andre uden din du tilladelse, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen. Du skal skrive på info@patientinfocus.dk såfremt du ønsker samtykkererklæringen slette før tid.

Patient in Focus sletter dit samtykke efter endt projektperiode eller efter max. 5 år.

I henhold til Persondataloven har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ikke ønsker, at Patient in Focus behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til organisationen, samarbejde i projekter eller kommunikerer med os. Dette kan betyde at du ikke kan opretholde din tilknytning, og vores samarbejdsrelation må ophøre.

Du har mulighed for at indgive klage til os via info@patientinfocus.org og/eller Datatilsynet, hvis du finder at Patient in Focus´ behandling af dine oplysninger ukorrekte.

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Data gemmes hos partner: Danske Bank, Nykredit Bank, PensoPay (betalingsudbyder) og webhotel hos Nets & IT-rådgiveren. 

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, medlem eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Dette vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login og/eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Patient in Focus deler internt data i EU/EØS og tredjelande. Læs mere om sikre data i tredjelande her

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores service og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er til nytte. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering og forbedre oplevelsen af vores hjemmeside.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Følsomme sundhedsdata
Medvirkes der i et af Patient in Focus projekter etablerer Patient in Focus samtykkeerklæringer der registrerer, indsamler og behandler persondataen som et led i projektet.

Patient in Focus opbevarer samtykke på et GDPR sikkert drev, hvor kun medarbejdere hos Patient in Focus har adgang. Patient in Focus sletter dit samtykke efter endt projektperiode eller efter max. 5 år.

Typer af data der indsamles er:

  • Navn
  • Portrætfoto
  • Profession
  • Alder
  • Kontaktoplysninger
  • Diagnose
    § Helbreds- og medicinske oplysninger (hvis formålet er der)

Data opbevares hos Patient in Focus interne dataarkiv. Tekster, citater og artikler publiceres på Patient in Focus’ hjemmeside, sociale medier og markedsføringsmateriale.

De indsamlet data bliver slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for Patient in Focus til det formål, de er blevet indsamlet til. Alle projekter er indikeret FORTROLIGT og deles ikke.

Hvis der tilbydes honorar, dækningsomkostninger eller lign. skal Patient in Focus bruge dit personnummer og dine bank oplysninger for at kunne betale dig.

Dette er dansk lovgivning og gælder for alle. Patient in Focus skal opbevare dine data på et GDPR sikkert drev i OneDrive, DanLøn, Skat og andre regnskabssystemer og slettes ifølge lovgivningen.

Patient in Focus er som fuld dataansvarlig fuld forpligtet til at overholde alle gældende love og regler om persondatabeskyttelse, som persondataloven og andre gældende lov, der reguleret privatlivets fred.

Patient in Focus etablerer sikkerhedsforanstaltninger for sikre beskyttelse af den registreredes data, herunder beskyttelse af den registrerede persondata i forbindelse med af data til lande inden for EU.

Personoplysninger ved indsamling af donationer og sponsorater

Patient in Focus modtager donationer fra alle lovlige organisationer og respekterer naturligvis dansk lovgivning og internationale konventioner. Patient in Focus´ etiske retningslinjer bestemmer, at Patient in Focus ved landsdækkende indsamling kan modtage betingelsesfrie donationer fra alle lovlige organisationer.

Patient in Focus kan dog ikke påtage sig en myndighedsrolle i forhold til at vurdere, om en organisations virke er lovligt eller ej. Patient in Focus ønsker ikke at modtage donationer fra ulovlige organisationer. Patient in Focus ønsker ikke at modtage donationer fra ulovlige organisationer ej heller på anden måde at blive forbundet med disse.

Få skattefradrag for bidrag

Når du giver et bidrag til Patient in Focus, hjælper du med at give patienter og pårørende en stemme. Og du får skattefradrag for alle bidrag op til 17.200 kroner. Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradrag for egne gaver. En ægtefælle kan dog ikke overføre et uudnyttet fradrag til den anden ægtefælle.

Patient in Focus indberetter dit bidrag, så du automatisk får fradrag. Beløbet fremgår af din årsopgørelse. Husk at oplyse CPR-nummer til Patient in Focus til brug for vores indberetning til SKAT.

Patient in Focus indberetter hvert år i januar alle fradragsberettigede beløb doneret af vores bidragydere det forudgående år direkte til SKAT. Denne indberetning skal ifølge Skattekontrolloven ske via den enkelte bidragyders CPR-nummer. Det er derfor en betingelse, at vi har dit CPR-nummer, hvis du ønsker at udnytte din fradragsmulighed.

Har du spørgsmål til dit fradrag, er du velkommen til at kontakte os på mail; info@patientinfocus.dk, mærk: fradrag.

Medlemskontingent, lotterisedler, varekøb el.lign. giver dog ikke ret til fradrag.