For kronikkere kommer nyheden ikke helt bag dem. De lever med en diagnose i hverdagen og dens udfordringer. I de sidste par år er andelen af multisygdomme steget fra 41 til 47 procent for personer i den danske befolkningen fra perioden 2013 til 2021. Rapporten “Multisygdom i den danske befolkning”, er lavet af forsknings- og konsulenthuset Defactum i Region Midtjylland.

Analysen viser et alvorligt billede af danskernes sundhedstilstand, hvilke understreges i både i artiklen “Multisygdom i Danmark”, som er udarbejdet af Videns- og Forskningscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom i Region Sjælland. Baggrunden for artiklen er besvarelser fra flere end 180.000 danskere og opsamlet fra Den Nationale Sundhedsprofil data kilde. 

Læs mere:

Rapporten fra Defactum i Region Midtjylland er baseret på Den Nationale Sundhedsprofil 2021, hvor flere end 180.000 danskere svarede på, hvordan de havde det.

Publikationen ”Multisygdom i Danmark” er udarbejdet af Videns- og Forskningscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom i Region Sjælland og er baseret på data fra nationale registre.