Hvad er European Medicin Agency?

Hvad er EMA. 
EMA er forkortelsen af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og et decentraliseret agentur under Den Europæiske Union (EU), der er ansvarlig for den videnskabelige evaluering, overvågning og sikkerhedsovervågning af lægemidler i EU.

Vi kender det selv, os patienter og pårørende googler mange, mange gode spørgsmål, og oftes finder vi også det vi leder efter (tror vi). Det er vores anbefalinger er at finder du mange flere oplysninger omkring din medicin de rigtige steder, som Lægemiddelstyrelsen eller EMA. (Husk at når du googler din medicin, så vil du finde oftest indlægsseddelen for sundhedsfaglige og det som der er skrevet til os patienter og pårørende i et forståeligt sprog, er indlægssedlen i din indpakning af din medicin). 

De korte træk om EMA.
EMA er styret af en uafhængig bestyrelse. Dens daglige drift udføres af EMA-personalet, overvåget af EMA’s administrerende direktør. EMA er en netværksorganisation, hvis aktiviteter involverer tusindvis af eksperter fra hele Europa. Disse eksperter udfører arbejdet i EMA’s videnskabelige komitéer. Den 2. marts 2020 implementerede EMA ændringer i sin organisationsstruktur for at sikre, at den fungerer så effektivt som muligt for at levere output af høj kvalitet til folke- og dyresundhed.

De vigtigste ændringer omfatter:

Integration af operationer inden for humanmedicinske lægemidler i én humanmedicinsk afdeling; etablering af fire missionskritiske task forces til at støtte afdelingerne for human- og veterinærmedicin, der samler ekspertise til at drive transformationsændringer på højt prioriterede områder.

Omorganiseringsøvelsen tager højde for det hurtigt udviklende landskab for farmaceutisk forskning og udvikling, der kræver, at regulatorer følger med fremskridt inden for videnskab og teknologi og forbereder sig på fremtidige udfordringer i et stadigt accelererende tempo.

Ændringen er også drevet af behovet for at om at kalibrere til et lavere antal medarbejdere efter EMA’s flytning til Amsterdam i 2019, samtidig med at man håndterer en øget arbejdsbyrde på grund af implementeringen af ​​forskellige ny lovgivning vedrørende kliniske forsøg, veterinærmedicin, medicinsk udstyr og databeskyttelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) – beskytter og fremmer folkesundhed og dyresundhed ved at vurdere og overvåge lægemidler inden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)