Spørgsmål fra Lone:

“Hej Mariane,
Jeg har ondt i min mave hver gang jeg skal på møde med kommunen om min fremtid. Jeg er ulykkelig, græder meget og føler at jeg er den eneste der er på min side.

Jeg vil høre om jeg altid har retten til at tage en selvvalgt bisidder med og hvad må bisidderen gøre og ikke gøre?”

Besvarelse fra Mariane Kragelund Skadborg
Social-økonomisk rådgivning

Besvarelse:
Ja- man har altid ret til at have en bisidder med til møder i kommunen og det kan være et familiemedlem eller ven, som man har tillid til. Det vil altid være en god idé at orientere sagsbehandler herom forinden mødet.  Bisidderens opgaver er at støtte dig og understøtte dig i forbindelse med spørgsmål og svar til sagsbehandler. Bisidder kan evt. tage notater under mødet og drøfte sagen med dig efterfølgende.  Bisidder opgaven er at understøtte borgeren – og er ikke part i sagen og kan derfor ikke stille direkte spørgsmål til sagsbehandler.  Der henvises til forvaltningsloven § 8.
—————————————

Som bisidder er det vigtig, man formår at blive hjemme  på egen banehalvdel og ikke går ind og vil overtage sagen – man har ikke ret til som bisidder at indgå i en dialog direkte med sagsbehandler. 
jeg ved, at det nogen gange har været til ugunst for borgeren – at de har haft en bisidder med – som ikke forstod rollen og det skabte ikke gode betingelser for en fornuftig og konstruktiv dialog. Det handler jo om at finde gode løsninger for borgeren. 
——————————————–
Jeg kan være i tvivl om, delen med bisidder vil være relevant at tage med i svaret. Men jeg ved, at bisidder i nogle tilfælde kan være med til at skabe unødvendige problemer for borgeren.  Jeg kender også til tilfælde, hvor bisidder er blevet vist døren i sagen i rehabiliteringsteamet.
Du vender bare tilbage – som det passer for dig.
Mange hilsner Mariane