Spørgsmål fra Jonas:

“Jeg er kasser i vores lokale svømmeforening, og jeg vil høre om jeg må/kan modtage honorar uden at det berør min ydelse fra kommunen af? Jeg får i dag løntilskud fra kommunen af i forbindelse med jeg har et fleksjob. Jeg ved ikke om jeg kan tillade mig, at få lidt penge for min ydelse i svømmeklubben.
Håber du kan forklare det lidt for mig.” 

Besvarelse fra Mariane Kragelund Skadborg
Social-økonomisk rådgivning

Besvarelse:
Honorar til Jonas Iversen som kasserer for en svømmeklub.

Som jeg læser spørgsmålet er Jonas i et fleksjob – hvor han får udbetalt løn fra arbejdsgiver og tilskud fra Udbetaling Danmark –  og så er Jonas blevet tilbudt honorar som kasserer for svømmeklubben.
Hovedreglen er – at det kan altid kan betale sig at få en indtægt sammen med tilskud fra det offentlige – men der sker en gradvis nedsættelse af tilskuddet efter nærmere bestemte regler. 
Jeg vil forslå – at Jonas går ind på www.borger.dk – beregning din månedsindtægt i et fleksjob. og plotter talene: f.s.v. angår lønindtægt + honorar – og får dermed en oversigt over den samlede månedlige indtægt. Måske vil det kunne være hensigtsmæssigt, såfremt honoraret blev udbetalt 1 gang om året og dermed – fik det kun indflydelse i den pågældende måneds tilskud. På den måde ville der ikke ske de store udsving eller ny beregninger hele tiden. Det er jo altid rart at vide, hvor stor en indtægt, som man kan disponere over fast.  
Som borger har man altid lov til at rette henvendelse til kommunens ydelsesafdeling og bede om deres beregning i forbindelse med udbetaling af honorar i forbindelse med fleksjob og hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt med evt. engangsudbetaling m.m.  Det vil være fornuft at få det skriftligt fra kommunen – og samtidigt sørge for at rette forskudsskatten til. 
Mange hilsner Mariane