Spørgsmål fra Katerina:

“Hej Mariane
Hvordan ved jeg om jeg overhovedet er kvalificeret til et fleksjob og hvordan er processen for at få et?”

Besvarelse fra Mariane Kragelund Skadborg
Social-økonomisk rådgivning

Besvarelse:
§ 56 aftale – giver arbejdsgiver ret til refusion fra 1. sygedag. Det er kommunen som udsteder en § 56 – aftale. Aftalen betyder, at arbejdsgiver har ret til refusion fra 1. sygedag. Aftalen er begrundet ud fra de lægelige oplysninger og på anmodning fra enten arbejdsgiver eller lønmodtagere eller begge i forening.
Det vil være en fordel for såvel lønmodtager som arbejdsgiver og bliver ofte benyttet i forbindelse med indlæggelser, behandlingstilbud og ved genoptræning. Det vil give ro for lønmodtager, at arbejdsgiver får kompensation, således at det ikke vil belaste virksomhedens økonomi med fravær i forbindelse med opståede sygdomme.

Aftalen gælder i 2 år – og skal derfor genoptages – og der skal vurderes, om der har været et fravær på mindst 10 dage om året.

§ 56 aftalen er ikke en permanent løsning og såfremt der er brug for flere sygedage og evt. andre skånehensyn – så bør man henvise til en anden form for kompensation, f.eks. fleksjob. Det kan være en meget god ordning for såvel medarbejder som arbejdsgiveren. Ordningen er især god i forbindelse med sygdomsforløb, hvor man har brug for sygedage til evt. behandlinger og i forhold til at kunne vende tilbage efter et længerevarende sygdomsforløb. Men hvis der er behov for mere tid og evt. andre skånehensyn permanent så er der andre muligheder iflg.. sociallovene.
Her tænker jeg på fleksjob. Ordningen med § 56 aftale bliver taget op til vurdering af kommunen inden for en periode på 2 år – hvilket også peger på, at det ikke er en ordning, som tilgodeser medarbejderen på den lange bane. 
Sagsbehandler bør være åben for at kunne rådgive borgeren og virksomheden om det hensigtsmæssige i en forlængelse af § 56 aftalen contra evt. andre muligheder jvf. sociallovene. 

Mange hilsner Mariane