Spørgsmål fra Lisbeth:

“Hvad er en fysioterapeut og hvad kan de gøre for mig som er kronisk syg eller handicappet.”

Besvarelse fra Birgitte Nielsen
Autoriseret fysioterapeut og Cred. MDT

Besvarelse:

Hej Lisbeth

Det er et meget stort emne at beskrive hvad en fysioterapeut er og hvordan vi kan hjælpe kronisk syge eller handicappede, men jeg skal gøre mit bedste.

En fysioterapeut har via en mellemlang grunduddannelse tilegnet sig specifik viden om kroppens opbygning og hvilke sygdomme og skader den kan få i forskellige sammenhænge. Vi er uddannet til, gennem grundig samtale, undersøgelse og analyse af muskler, led, nerver, hjernen m.m. at kunne hjælpe vores patienter til at forstå årsagssammenhænge til de mange forskelligartede symptomer og problemer I møder i jeres liv med kroniske udfordringer.

Når vi sammen har fundet årsagerne til symptomerne, kan en fysioterapeut tit også afhjælpe nogle af problemerne.

Vi er dygtige til at forstå det hele menneske og vi tænker ikke i kasser men i sammenhænge. Vi kan sammensætte helt personlige træningsprogrammer så du kan blive stærkere på den rigtige måde, mobilisere dine led, hvis du har mistet bevægelighed, give forskellige typer af smertelindrende behandling, hvis du har ondt, hjælpe med valg af hjælpemidler, bandager osv. osv.

Fysioterapi kan primært hjælpe udfordringer i muskel og skeletsystemet men også i nervesystemet. Dette er ikke fyldestgørende og vi kan meget mere. Mange af os har mange års erfaring og masser af videreuddannelse i forskellige specialer.
Specialerne kan både være i fysioterapi lige præcis din sygdom men de kan også være i forskellige behandlingsmetoder både fysiske og psykiske.
Der er klinikker over hele landet og du er velkommen til at kontakte dem og spørge hvem der har erfaring og videreuddannelse i det du gerne vil have. De fleste klinikker har også lagt fysioterapeuternes cv ud på deres hjemmeside og så kan du se det der.

Personer med kronisk sygdom skal være opmærksom på at nogle kan få vederlagsfri fysioterapi (gratis). Det gælder kun nogle helt specifikke sygdomme og kun hvis man har en varig funktionsnedsættelse pga. sin sygdom. Svært fysisk handicappede kan få helt gratis fysioterapi og personer med en progressiv lidelse uden hjælpemidler kan få holdtræningstilbud vederlagsfrit. Dette kan være svært at finde ud af, men er du i tvivl så kan man kontakte enten egen læge eller den fysioterapeut man tænker at skulle starte hos.

Jeg håber at dette gjorde dig lidt klogere.

De bedste hilsner
Fysioterapeut Birgitte K. Nielsen