Hvem er Lægemiddelstyrelsen?

Lægemiddelstyrelsen er dem, der bidrager til udvikling af politik og regulering på lægemiddelområdet, både i Danmark og i dialog med EU’s øvrige lægemiddelmyndigheder.

Lægemiddelstyrelsen er en styrelse under Sundhedsministeriet og de understøtter ministeriets departement med lovforberedende arbejde og ministerbetjening. Lægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler (til både mennesker og dyr), medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Lægemiddelstyrelsens opgave er altså at sikre kvaliteten af lægemidler, der anvendes i Danmark.

Samtidig godkender Lægemiddelstyrelsen også de videnskabelige forsøg med ny medicin, som går forud for en mulig godkendelse fra firmaer, der søger om at få godkendt medicin i Danmark. I kasserne herude, kan du finde links direkte til oplysninger om hvordan du som pårørende eller patient kan finde oplysninger omkring mangel på medicin, hvordan du anmelde en medicin, aflevere og opbevaring af din medicin, eller hvis du er bange for at din medicin er forfalsket – hvad gør man så!

Patient in Focus har prøvet at finde alle de oplysninger for at gøre det nemt for dig, så du selv i fremtiden kan indberette bivirkninger af din medicin. Og finde ud af hvordan din medicin eventuelt kan være på markedet igen, hvis det skulle være i mangel eller ikke tilgængeligt i Danmark. Eller andre gode spørgsmål du kunne have.