Spørgsmål fra Lise:

“Håber I kan hjælpe mig. Jeg vil gerne være selvselvstændig erhvervsdrivende inden for yoga. Kan jeg søge om tilskud til bevarelsen af beskæftigelsen i min egen selvstændige virksomhed, når jeg har et varig og væsentligt nedsat og/eller begrænsninger arbejdsevnen og hvem gør det?”

Besvarelse fra Mariane Kragelund Skadborg
Social-økonomisk rådgiver

Besvarelse:

Hej Lise,

Ved en varig, væsentligt og stationært nedsat erhvervsevne har man som borger ret til kompensation jf. de samme betingelser som ved tilkendegivelse af fleksjob for lønmodtagere. Men der er den forskel, at arbejdsevnen kun skal vurderes i forhold til arbejdet i egen virksomhed og ikke i forhold til et hvert erhverv.

Sagen skal vurderes i Kommunen og med baggrund i lægepapirerne og en arbejdspladsvurdering, som viser, at der er en nedsættelse af arbejdsevnen jf. de samme regler, som gælder for lønmodtagere, som visiteres til fleksjob.

Men der skal ikke ske arbejdsprøvninger som sådan i andre virksomheder – men der skal foretages en arbejdspladsvurdering af sagsbehandler, hvor det vil fremgå, at der er behov for skånehensyn i forhold til f.eks. tid, tempo og effektivitet.

Såfremt der er tale om en nystartet virksomhed – så vil det kræve en yderligere funktionsbeskrivelse samt arbejdsprøvning i en tilsvarende virksomhed. Ved tilkendelse af fleksjob er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de lægefaglige vurderinger og de socialfaglige vurderinger.

Vurdering og indstilling foretages af rehabiliteringsteamet på baggrund af de indhentede oplysninger. Der vil ske opfølgning og en løbende vurdering af sagsbehandler i kommunen. Tilskud vil blive vurderet i forhold til skånehensyn og virksomhedens økonomi.

Der henvises til vejledning nr. 9032 af 18/1-2013 – og Ankestyrelsens hjemmeside.
Mange hilsner Mariane