FAGLIG MEDLEM

Hvorfor blive medlem?
Medlemskab kan erhverves af patientforeninger, sygehuse, forskningsorganisationer og andre relateret til medicinindustrien, der støtter Patient In Focus’ formål.

Som medlem af Patient In Focus får man en unik mulighed for at kunne finde patienter og patientgrupper, der er aktive i deres kronisk sygdom og handicap. Du kan annoncere dine kliniske forsøg og patientindragelses muligheder. Patienter, som vælger at deltage i jeres projekter, har gennemgået Patient In Focus’ patientuddannelsen. De har viden, de gerne vil dele og lysten til at deltage i forskellige former for patientinddragelse.

Hvad kræves der af os med fagligt medlemskab?
Det kræver ikke noget at være fagligt medlem. Man bestemmer helt selv, hvor aktiv man vil være. Nogen ønsker at rekruttere patienter til patientinddragelse, fokus grupper, kliniske forsøg m.m., mens andre er medlem blot for at støtte Patient In Focus’ mission og forbedre patienters forhold i Danmark.


Hvad koster et fagligt medlemskab?
Sammen er vi stærkere og kan gøre en forskel for kronisk syge og handicappede i Danmark. Vi samarbejder med patientforeninger, forskningsorganisationer, sygehuse, regioner, myndigheder og andre relateret til medicinindustrien, der støtter Patient In Focus’ formål.

Vi tilbyder forskelige faglige medlemskaber baseret på firma type. Venligst kontakt info@patientinfocus.dk for flere detaljer. 

Det kun muligt at blive medlem ved at betale et årligt medlemskab. 

Kontingent betales for et kalenderår. Startes fagligt medlemskab i år 2019, betales kontigent igen januar følgende år.

Patient In Focus forbeholder sig rettighederne til at aflyse eller ekskludere et medlemskab, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder eller skader vores medlemmer, forening og/eller mission.
 

Hvordan bruges kontingentet?
Dit kontingent går til udarbejdelse og forbedring af patientuddannelsen, informationsmateriale og hjælp til selv-hjælp redskaber samt andre spændende projekter til fordel for patienter i Danmark. 

Hvordan betales medlems kontingentet?
Kontingentet kan betales på flere forskellige måder. Du vælger, hvad der er bedst for dig og din organisation. Når betalingssystemet er oprettet, får du nedestående betalingsmuligheder:

Webshop:
Klik her og følge anvisningen. 
Her har du mulighed for, at blive tilmeldt automatisk trækning.  

Overførsel:
Kontigent overførelse til Patient In Focus’ bankkonto:

Nykredit Bank
Reg. nr. 8117 Konto: 489065
IBAN: DK2481170004890065
SWIFT/BIC: NYBDKKK

OBS: Husk venligst at opgive navn, virksomhed, CVR nr., adresse, e-mail, telefon og medlemsnummer.

Hvad sker der, hvis man ikke betaler kontingent?
Hvis et fagligt medlemskabs ikke er betalt, mister man medlemsrettigheder og –fordele. Man vil derfor ikke længere kunne modtage information, annoncere eller få patienthenvendelser.

Hvordan ændres medlems oplysningerne?
Hvis du vil ændre kontaktperson, afdeling, adresse, email eller telefonnummer, kan du gøre det inde på medlemssiden. Vær opmærksom på at du selv er ansvarlig for at få ændret kontaktoplysningerne.


Opsigelse af medlemskab
Hvis du ønsker at melde dig ud af Patient In Focus, skal du logge ind under som Medlem og deaktivere dit medlemskab.

Hvem har adgang til mine oplysninger?
Dine oplysninger er beskyttet af persondataloven. Dvs. at det kun er Patient In Focus, der har adgang til dine oplysninger, og at de ikke kan blive udleveret til andre uden din tilladelse med mindre loven kræver det. 

Har du yderligere spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål omkring dit medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte Patient In Focus. Skriv til info@patientinfocus.dk eller ring på 3066 7377. 


BLIV MEDLEM