MINDEGAVE

En mindegave er en smuk måde at sige farvel på.

En mindegave er en velgørende donation, der rækker langt ind i fremtiden. Mindegaven går til kronisk syge og handicappede patienter igennem patientuddannelse, hjælp til selv-hjælp og patientinddragelses muligheder.

Mindegaver gives oftest i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse, men nogle vælger også at give en mindegave igen og igen. Det kan f.eks. være på årsdagen for dødsfaldet, på fødselsdagen eller i forbindelse med højtider. Hvis dette ønskes, kan man gøre opmærksom på det i dødsannoncen i avisen. Man kan for f.eks. skrive:

“I stedet for blomster bedes Patient in Focus betænkes ved indbetaling på: reg.nr. 8117, kontonummer 4869065, mærket [afdødes navn]”

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@patientinfocus.dk