OM OS


Dit liv – vores fokus.

I Danmark er der mindst 1.9 millioner patienter,1 som lider af kronisk sygdom, hvoraf ca. 500.000 af dem får finansiel støtte.2 Kronisk sygdom kan resultere i problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Mange er nødsaget til at reducere eller ende deres indsats på arbejdsmarkedet, og som livskvaliteten, livsglæden og motivationen svækkes, træder isolering, angst og depression til. Det er et meget større problem, end der bliver talt om og en naturlig følge af kronisk sygdom.

Det vil Patient In Focus forebygge.

Patient In Focus er en nonprofit organisationen, der giver kronisk syge ny livskvalitet og forbedrer deres levevilkår. Patienter har brug for vidensdeling og redskaber i særlig høj kvalitet med pålidelig og patientvenlig information med det formål at styrke livskvalitet. Hvis patienter får hjælp med at finde formål under de nye levevilkår igennem bedre forståelse af deres muligheder og rettigheder, kan den invalidering og ensomhed, der tit medfølger, forebygges.

Patient In Focus tilbyder patientuddannelse og vidensdeling. Igennem rådgivning og læring samt et stærkt patientfællesskab, vil patienter vil være i stand til at skabe værdi i egen sygdomsforløb.

Patient In Focus giver kronisk syge og handicappede patientvenlige redskaber til at øge livskvaliteten inkl. dagligdagsproblemerne, ensomheden og sexlivet og håndterer lovgivningen igennem patientuddannelse af høj kvalitet. Dermed forbedrer patienters livskvalitet, baseret på hjælp til selv-hjælp. Lavet af patienter til patienter for at sikre forståelsen og ægthed.

De sundhedsfaglige har travlt med at hjælpe dig med at få den bedste behandling og en forståelse for sygdomshåndtering. Patient In Focus tager hånd om HELE patienten og adresserer de vigtige emner, som alt for tit går tabt. Patient In Focus kan skabe livsændrende formål i de nye levevilkår som kronisk syge, bibeholde en form for aktiv involvering i samfundet og dermed forstærke livsglæden. Vi vil give patienter troen på sig selv og fremtiden.

Dermed åbner vi dørene for bedre forståelse, dialog og muligheder for at finde lykke, velvære og livsformål. Patienter skal tro på sig selv og fremtiden (igen) og forhåbentlig forblive på arbejdsmarkedet trods sygdom.

Patient In Focus vil introducere livsændrende information, uddannelsesmuligheder og projekter, de ellers ikke ville have adgang til. De vil give dem troen på sig selv, ny lykke og livsformål. 
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom
2 https://www.statistikbanken.dk/10037
Organisationen - Værdier - Vision