OM OS

Patient in Focus er en nonprofit patientforening for dem med kronisk sygdom og handikap, som har til formål at forbedre patienters livskvalitet igennem forståelse, involvering, uddannelse og fællesskab.

Patient In Focus samarbejder med andre patientforeninger og adskiller sig ved at fokusere på at finde lykke, velvære og livsformål i livet med sygdom og handikap, fremfor de sundhedsfaglige aspekter af diagnosen.

Patient In Focus er startet og drevet af Lisbeth og Charlotte, som begge er kronisk syge og via deres egne erfaringer hjælper andre.

Dit liv – Vores Fokus

Image

Vi forstår, hvordan det er for patienter - fordi vi er patienter!

Vi er broen mellem patienters oplevelse og de farlige. 

Jeg har Lupus - Systemisk lupus erythematosus (SLE) 

Image

Vi skaber værdi og viden til patienter og faglige.

Vi kan mærke det, du ikke kan læse dig til.

Jeg har Leddegigt - Seronegativ reumatoid arthritis

I Danmark er der mindst 1.9 millioner patienter,1 som lider af kronisk sygdom, hvoraf ca. 500.000 af dem får finansiel støtte.2 Kronisk sygdom kan resultere i problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Mange er nødsaget til at reducere eller ende deres indsats på arbejdsmarkedet, og som livskvaliteten, livsglæden og motivationen svækkes, træder isolering, angst og depression til. Det er et meget større problem, end der bliver talt om og en naturlig følge af kronisk sygdom.

Det vil Patient In Focus forebygge.

Patient in Focus samarbejder med patienter og faglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye) levevilkår.

Image

Forståelse

Videns bibliotek med små videoer og dokumenter omkring daglige udfordringer som lovgivning, sexliv, redskaber til hverdagens praktiske gøremål.

Uddannelse online og fysisk om bla. livet som patient og opdateringer om nyeste viden.

 

Image

Involvering

“Dit Liv” regelmæssig online chat med aktuelle emner, men også mulighed for den enkelte patient at bidrage med emner eller spørgsmål

Mulighed for patientinddragelse i studier og forskning, hvor patienten kan påvirke og forbedre egne og andres vilkår og tage en aktiv del I samfundet.

 

Image

Fællesskab

Fællesskab med andre patienter igennem diverse aktiviteter.

Anonym brevkasse for patienter med kompetente faglige sparringspartnere.

Dit Liv - Online Chat webinar

 

Troen på fremtiden

Patient In Focus tror på at kan skabe livsændrende formål i de nye levevilkår som kronisk syge/handicappet, bibeholde en form for aktiv involvering i samfundet og dermed forstærke livsglæden.

Vi vil give andre patienter troen på sig selv og fremtiden.

 

 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom
2 https://www.statistikbanken.dk/10037
 

 

Organisationen - Værdier - Vision