Vi er patienter og forstår dig!

Patient in Focus er startet og drevet af Lisbeth og Charlotte, der begge er kronisk syge med multi diagnoser, og ønsker at skabe et samfund der understøtter at patienter tager ansvar og handlekraftig i egen situation.

Patient in Focus er en nonprofit sygdomsneutral almennyttig patientforening for dem med kronisk sygdom, smerter og handikap.

Vi har til formål at forbedre patienters og pårørende livskvalitet igennem forståelse, involvering, hjælp til selv-hjælp, uddannelse og fællesskab.

Bygget på patientens erfaring

Vi håber og tror på, at sammen er vi stærkere og ved fælles hjælp kan en kronisk lidelse eller et handicap ikke blive en hindring.

Patient in Focus samarbejder med patienter, pårørende og de faglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye) levevilkår.

Personer med kroniske lidelser, smerter og/eller handicap skal opleve at være en del af et rummeligt samfund og et værdifuldt fællesskab, hvor de kan få viden og bidrage med erfaringer, som hjælper alle med at leve det bedst mulige liv.

Vi samarbejder med andre patientforeninger og adskiller sig ved at fokusere på at finde lykke, velvære og livsformål i livet med sygdom og handikap, fremfor de sundhedsfaglige aspekter af diagnosen.

Vi forbedrer forholdene for patienter via viden, redskaber og kursus. For at patienterne kan finde den røde tråd til det gode liv, trods sygdom. Desuden hjælper vi andre patienter med at bistå med patientinddragelse, forskning mm. og derved giver de faglige den viden de mangler. 

Dit liv er vores fokus og kerne i foreningen

I Danmark er der mindst 1.9 millioner patienter,1 som lider af kronisk sygdom, hvoraf ca. 500.000 af dem får finansiel støtte.2 Kronisk sygdom kan resultere i problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Mange er nødsaget til at reducere eller ende deres indsats på arbejdsmarkedet, og som livskvaliteten, livsglæden og motivationen svækkes, træder isolering, angst og depression til. Det er et meget større problem, end der bliver talt om og en naturlig følge af kronisk sygdom.

Det vil Patient in Focus forebygge.

Mød Charlotte

Direktør og co-Grundlægger
Partnerskab og rekruttering

Vi tror på at kan skabe livsændrende formål i de nye levevilkår for personer med en kronisk sygdom, smerter og handicappet, kan bibeholde en form for aktiv involvering i samfundet og dermed forstærke livsglæden.

Læs mere om Charlotte her

Mød Lisbeth

Vicedirektør, Bestyrelsesforkvinde og co-Grundlægger
HR, kommunikation & IT

Vi samarbejder med patienter, pårørende og sundhedsfaglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye normale) levevilkår.

Læs mere om Lisbeth her 

SoMe billeder og citat

Mød vores bestyrelse

Patient in Focus’ bestyrelsen er en beslutningsgivende bestyrelse.

Bestyrelsen består af op til 8 personer, som lever med en kronisk sygdom, eller er pårørende, og derved forstår, hvad der skal til for at forbedre forholdene, samt skabe et fællesskab, der understøtter, at patienter tager ansvar og er aktive i egen situation.

Alle på bestyrelsen arbejder pro bono.

Bestyrelsesmedlemmerne er sammensat nøje ud fra kompetencer og kvalifikationer der kan løfte Patient in Focus’ mission og vision, samtidig med at vi har en medlemsvalgt hver 3 år på generalforsamlingen.