Vi er patienter

og forstår dig!

Patient in Focus er startet og drevet af Lisbeth og Charlotte, der begge er kronisk syge og ønsker at skabe et samfund der understøtter at patienter tager ansvar og handlekraftig i egen situation.

Patient in Focus er en nonprofit sygdomsneutral patientforening for dem med kronisk sygdom, smerter og handikap.

Vi har til formål at forbedre patienters og pårørende livskvalitet igennem forståelse, involvering, hjælp til selv-hjælp, uddannelse og fællesskab.

Dit liv er vores fokus og kerne i foreningen.

Vi håber og tror på, at sammen er vi stærkere og ved fælles hjælp kan en kronisk lidelse eller et handicap ikke blive en hindring.

Patient in Focus samarbejder med patienter, pårørende og de faglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye) levevilkår.

Personer med kroniske lidelser, smerter og/eller handicap skal opleve at være en del af et rummeligt samfund og et værdifuldt fællesskab, hvor de kan få viden og bidrage med erfaringer, som hjælper alle med at leve det bedst mulige liv.

Vi samarbejder med andre patientforeninger og adskiller sig ved at fokusere på at finde lykke, velvære og livsformål i livet med sygdom og handikap, fremfor de sundhedsfaglige aspekter af diagnosen.

Vi forbedrer forholdene for patienter via viden, redskaber og kursus. For at patienterne kan finde den røde tråd til det gode liv, trods sygdom.  

Desuden hjælper vi andre patienter med at bistå med patientinddragelse, forskning mm. og derved giver de faglige den viden de mangler. 

I Danmark er der mindst 1.9 millioner patienter,1 som lider af kronisk sygdom, hvoraf ca. 500.000 af dem får finansiel støtte.2 Kronisk sygdom kan resultere i problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Mange er nødsaget til at reducere eller ende deres indsats på arbejdsmarkedet, og som livskvaliteten, livsglæden og motivationen svækkes, træder isolering, angst og depression til. Det er et meget større problem, end der bliver talt om og en naturlig følge af kronisk sygdom.

Det vil Patient in Focus forebygge.

Mød Charlotte

Vi tror på at kan skabe livsændrende formål i de nye levevilkår for personer med en kronisk sygdom, smerter og handicappet, kan bibeholde en form for aktiv involvering i samfundet og dermed forstærke livsglæden.

Læs mere om Charlotte her

Mød Lisbeth

Vi samarbejder med patienter, pårørende og sundhedsfaglige omkring patientforståelse, involvering, uddannelse og fællesskab for at skabe bedre livskvalitet, glæde og formål for alle patienter under de (nye normale) levevilkår.

Læs mere om Lisbeth her 

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration