ORGANISATIONEN

Grundlæggerene

Lisbeth Oxholm Snede og Charlotte Nørgaard er grundlæggerene af Patient In Focus.

Det er de grunlæggende værdier der har givet denne fælles passion for tabte og glemtet emner, de fandt på tværs af diagnoser, alder og køn. Med informatione om forbedring af livskvalitet, lærer at forstå egen muligheder, og hvordan de fastholder sig i en mere eller mindre hverdag. 

Dette fik dem begge pasioneret med inddragelse af patienter med fokus for en bedre fremtid, større livsvilkår og mest af alt bedre levevilkår. 

Charlotte Nørgaard står for Patient In Focus´ daglige ledelse og repræsenterer foreningen. Lisbeth Oxholm Snede varetager bestyrelsesforkvindesposten.

Læs mere om grundlæggerne her. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen er den øverste besluttende myndighed i Patient In Focus og består af 1 forkvinder, 1 sekretær, 1 kasser og op til 7 bestyrelsemedlemmer. 

Bestyrelsen mødes fire gange om året og udarbejder de politiske hovedlinjer, godkender budget og regnskab og har besluttende myndighed over foreningens vedtægter.

Se vedtægterne her

Bestyrelsen vælger projekter, udvalg, fastlægger budget, godkender regnskab og kan regulere vedtægterne for Patient In Focus så vel som udpeger direktionen til den daglig ledelse.

Forkvinde, Lisbeth Oxholm Snede
Næstformand, 
Kasserer, Hans-Henrik Døssing
Sekretær, Anne Mette Bergelius
Bestyrelsesmedlem, Thomas Hammer-Jakobsen
Bestyrelsesmedlem, Anni Mikkonen Hansen
Bestyrelsesmedlem, Mia Helsegrav
Bestyrelsesmedlem, Charlotte Nørgaard

Nonprofit organisationens opsætning kan findes her.

Om os - Støt - Forside