Betingelser og vilkår

KØB AF MEDLEMSKABER OG VARER

Køb af Medlemskab

Introduktion
Når du har valgt at blive medlem på vores patientplatform eller foretaget et varekøb i vores webshop, vil du modtage en ordrebekræftelse, der oplyser om antal og hvilke varer, du har bestilt, og/eller information om den type medlemskab, du har påbegyndt. Af ordrebekræftelsen fremgår også den samlede pris alt inklusive.

Typer af medlemskaber
Der er i princippet kun (1) medlemskab som defineret i foreningens vedtægter. Det, der adskiller et´alm. medlemskab fra et´støttemedlemskab er:

  • Måden man betaler på (1 gang årligt ) og
  •  Det samlet årlige beløb (medlemskontigent eller medlemskontigent + støttebidrag

 

Medlemmer og støttemedlemmer

  • Medlemskontigent kr. 100,- årligt (vedtaget af generalforsamligen)
  • Støttemedlemskab inkl. medlemskab/kontigent er medlemskontigent samt årlig støttebidrag derudover

 

Medlemskab og bidrag til Patient in Focus
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af medlemskab og på et indbetalt bidrag. Handelsbetingelser for kurser, uddannelser, workshops, kurser og øvrige tjenesteydelser.

Medlemskab 
For medlemskab hos Patient in Focus gælder, at medlemsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver medlemsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hvert træk. Patient in Focus er således som udgangspunkt et medlemskab´ produkt og ikke et engangskøb.

Rettigheder 
Alt indhold på medlemsbasen samt i Patient in Focus´ uddannelser, kurser, webinar og digital information er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovlig.

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i journalistisk, studier eller  i anonymiseret form. Patient in Focus har alle rettighederne til indholdet på sine uddannelser, webinar og kurser. 

Ved køb opnås udelukkende ret til enten brug af produkter, e-bøger og øvrige digitale produkter eller deltagelse på uddannelser, webinar og kurser. 

Det er ikke tilladt at kopierer, sælge, forære andre og videresende indholdet eller på anden måde videregive materiale/produktet hverken privat eller kommercielt. Dette gælder både indholdet i materialet/produkter samt uddannelser, webinar og kurser.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Patient in Focus berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Patient in Focus ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. 

Det er naturligvis tilladt at videresende nyhedsbreve, artikler m.m og andet indhold fra Patient in Focus, som er offentligt tilgængeligt.

Anbefalingerne på Patient in Focus´ materiale, i vores digitale materialer/produkter, på uddannelse, webinar og kurser er beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Patient in Focus kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

Betingelser for betaling af uddannelser, webinar og kurser m.m.
Din tilmelding til uddannelser, kurser og webinar er gyldig, når du har betalt – det sker automatisk ved din tilmelding. Når du tilmelder dig uddannelser, webinar og kurser, tilmeldes du hele forløbet. Tilmelding er bindende.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før uddannelse/kursusstart, opkræver Patient in Focus et administrationsgebyr på 10 % af den fulde kursuspris plus moms.

Du kan ikke afmelde dig kurser, webinar eller en plads på uddannelse når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt. Når der er 14 dage eller under til undervisningens start, kan du ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Patient in Focus ved, hvad det betyder at leve med kronisk sygdom og handicap. Vi tager hensyn og giver en bredere mulighed for at kunne gennemføre, med vores online undervisningsmateriale.

Aflysning eller ændringer i uddannelse, kurser m.m.
Uddannelser, kurser m.m afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Patient in Focus er nødt til at aflyse en uddannelse eller kursus, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på en uddannelse eller et kursus, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som deltager måtte pådrage sig i relation til uddannelser og kurser er begrænset til direkte skade og tab. Patient in Focus kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Patient in Focus har handlet simpelt uagtsomt. Patient in Focus erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KØB AF VARER

Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Patient In Foucs afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

“Patient in Focus” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation
På Patientinfocus.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan man henvende sig til Patient in Focus via info@patientinfocus.dk. Lovgivningens præceptive regler om produktansvar for producenter finder tilsvarende anvendelse i forholdet til Patient in Focus.

Bestilling
Præsentation af varer sammen med en pris på Patient in Focus er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Patient in Focus udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Patient in Focus om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og Patient in Focus er først indgået, når Patient in Focus ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling
I Patient in Focus´ webshop kan du betale med Mobilpay, Visa-Dankort, Debitkort, Modilepay, Mastercard og internationale kreditkort. På Patient in Focus´ medlemsklub kan du betale med Visa-Dankort, Visa-kort, Debitkort, Mastercard, Mobilepay og internationale kreditkort.

Alle priser på varer og fragt er inklusiv 25% moms. Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der tages forbehold for prisændringer. Beløbet for den vare, som du har bestilt, bliver først trukket på dit betalingskort, når varen er afsendt fra Patient in Focus.

Denne hjemmeside anvender Danske Bank, Nykredit Bank, PensoPay (betalingsudbyder) og webhotel hos Dandomain & IT-rådgiveren. Betaling med kort her er derfor sikkert og godkendt af Nets.

Patient in Focus modtager betaling med VISA, VISA DANKORT, MASTERCARD samt via MOBILEPAY. De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun du og PBS der kan læse.

Patient in Focus krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Hele shoppen har en sikker forbindelse, så dine oplysninger er beskyttet.

Rabatkoder
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig udmeldelse af medlemskabet og evt. medføre juridisk fører. 

Levering
Alle bestillinger leveres med Post Nord eller GLS. Varerne afsendes i løbet af 3-4 hverdage, efter at Patient in Focus har modtaget din bestilling. Du vil typisk få din vare leveret 6-8 dage efter bestilling, med mindre andet er angivet.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
På det tidspunkt hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold til Køber.

Reklamation
Patient in Focus yder ifølge Købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Patient in Focus i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til Patient in Focus inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

En ombytning forudsætter at varen ikke er udsolgt. 

Du bedes angive og vise, hvori manglen består og kontakte Patient in Focus på telefonnummer +45 30 66 02 66 og oplyse ordrenummer. Du kan også kontakte os via e-mail til info@patientinfocus.org.

Reklamationsret for tjenesteydelser
Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Patient in Focus, skal du kontakte info@patientinfocus.org. 

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer, med ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Patient in Focus har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Patient in Focus’ kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse hjemmesider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Patient in Focus. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber´ handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Patient in Focus´ kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Patient in Focus afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret 
Du har 14 dages fortrydelsesret på alle varer fra den dag, du modtager varen. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give os en utvetydig meddelelse herom på skrift. 

Du kan sende en e-mail til os på info@patientinfocus.org men oplysninger:

Varebeskrivelse:
Bestillingsdato:
Modtagelsesdato:
Ordrenummer:
Fortrydelsesgrund: 

Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:
E-mail:
Tlf.: 

Varen skal være afsendt inden 14 dage. Varen skal være ubrugt og lægges i originalemballagen og sammen med en kopi af fakturaen. Skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris eller ombytning. 

Ved returnering bedes du bruge Post Nord eller GLS – ikke alternative pakke distributører. Varer der returneres ufranco eller på efterkrav, nægtes modtagelse.

På eventuelle lyd- eller billedeoptagelser (film, dvd, cdér osv.) må ikke brydes i forseglingen. Hvis forseglingen bryders, kan du ikke fortryde købet. Ved køb af optaget / online webinar, kan købet ikke fortrydes.

Du skal selv betale for returforsendelsen, og vi anbefaler, at varen sendes retur som pakke. Derved erstattes indholdets værdi, hvis den skulle bortkomme.

Varen skal returneres til:

Patient in Focus
Rugvænget 28
8653 Them

Ønsker du pengene retur, opgives dit navn og følgende oplysninger om dit pengeinstitut:

Bankens navn
Registreringsnummer (4 cifre)
Kontonummer (10 cifre)

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har modtaget ordren og meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind, og du bærer risikoen for varen til varen er leveret hos Patient in Focus.  

Varer undtaget fortrydelsesretten er varer, der er er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.  Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.  

For at modtage hele købsbeløbet retur må du afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug – præcist som i en fysisk butik. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har betalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.  Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi igennem samme betalingsmiddel som du benyttet ved købet, hvis muligt.   

Såfremt du undlader at hente din pakke og den returneres til os som led i fortrydelse, tilbagebetales det beløb du har indbetalt til os fratrukket 50,00 kr.

Opsigelse af medlemskab 
Du kan når som helst opsige dit medlemskab ved at skrive til info@patientinfocus.org eller ved at klikke på linket “Stop medlemskab eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. 

I din første faktura hedder linket “Se din ordre”. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, som du har betalt for. Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist. 

Donationer og sponsorater
Patient in Focus modtager donationer fra alle lovlige organisationer og respekterer naturligvis dansk lovgivning og internationale konventioner. Patient in Focus´ etiske retningslinjer bestemmer, at Patient in Focus ved landsdækkende indsamling kan modtage betingelsesfrie donationer fra alle lovlige organisationer.

Patient in Focus kan dog ikke påtage sig en myndighedsrolle i forhold til at vurdere, om en organisations virke er lovligt eller ej. Patient in Focus ønsker ikke at modtage donationer fra ulovlige organisationer. Patient in Focus ønsker ikke at modtage donationer fra ulovlige organisationer ej heller på anden måde at blive forbundet med disse.

Få skattefradrag for bidrag

Når du giver et bidrag til Patient in Focus, hjælper du med at give patienter og pårørende en stemme. Og du får skattefradrag for alle bidrag op til 17.200 kroner. Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradrag for egne gaver. En ægtefælle kan dog ikke overføre et uudnyttet fradrag til den anden ægtefælle.

Patient in Focus indberetter dit bidrag, så du automatisk får fradrag. Beløbet fremgår af din årsopgørelse. Husk at oplyse CPR-nummer til Patient in Focus til brug for vores indberetning til SKAT.

Patient in Focus indberetter hvert år i januar alle fradragsberettigede beløb doneret af vores bidragydere det forudgående år direkte til SKAT. Denne indberetning skal ifølge Skattekontrolloven ske via den enkelte bidragyders CPR-nummer. Det er derfor en betingelse, at vi har dit CPR-nummer, hvis du ønsker at udnytte din fradragsmulighed.

Har du spørgsmål til dit fradrag, er du velkommen til at kontakte os på mail; info@patientinfocus.dk, mærk: fradrag.

Medlemskontingent, lotterisedler, varekøb el.lign. giver dog ikke ret til fradrag.

Forbehold 
Patient in Focus forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Misbrug
Misbrug af Patient in Focus medfører til politianmeldelse.

Klagemuligheder
En klage over en vare købt hos Patient in Focus kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på klageportalen

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse : info@patientinfocus.org

Patient in Focus almindelige brugerbetingelser
Patient in Focus sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning, samt cookiepolitik.

Tak for din bestilling og støtte. Del gerne billeder af dine varekøb på de sociale medier og tag @patientinfocus. 

Med venlig hilsen

Patient in Focus
Rugvænget 28
8653 Them
Tlf. 30660266 
Info@patientinfocus.dk
cvr: 39811693

 

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen – med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation
Regler om donation/sponsorat

Juridisk rådgivning

Nedenfor finder du de vilkår og betingelser, der er gældende for Patient in Focus’ rådgivning.

Patient in Focus’ drives på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006). 

Rådgivningen udføres efter reglerne for god skik for juridisk rådgivning og alle henvendelser er underlagt fuld tavshedspligt, hvis andet ikke er ønsket.

Når man har besluttet jer for at benytte Patient in Focus, vil man modtage en ordrebekræftelse, hvoraf den bestilte ydelse samt den samlede pris fremgår. Når dokumentet er udarbejdet og godkendt, vil man modtage en faktura for det udførte arbejde, som skal betales i overensstemmelse med de nedenfor oplyste betalingsbetingelser.

Patient in Focus lever selvfølgelig op til reglerne i den nye databeskyttelseslov. Al korrespondance indeholdende personlige oplysninger sendes via vores sikre mailsystem. 

Vores persondatapolitik kan findes på hjemmesiden.