Medlemsskab

100.00 kr. / år

Bliv personligt medlem

-og støt os til at give patienter en stemme!

Er du patient, pårørende, patientrepræsentant eller interesseret i patient forbedring, kan du nemt blive medlem hos Patient in Focus. Vi er sygdomsneutrale, så alle diagnoser og handicap er velkommen, såvel som dem der bare ønsker at støtte forenings vision og mission.

Alle kan være med. Store som små – fra folkeskoleelever til pensionister. Medlemskabet er for dig, der ønsker at støtte vores arbejde med at give patienter og pårørende stemme – i indretning af sundheds- og socialområdet, i forskning, og i udvikling af behandling og medicin.  Du kan hjælp os til at sikre, at patienters unikke viden, erfaringer og oplevelser høres og bringes i spil. Det kræver mere en bare at banke på døren.

Vi har brug for din støtte i et medlemskab til at kunne forsætte arbejdet at med at give patienter mulighed for at hjælpe patienter. Hjælpe med at dele viden og erfaringer om at håndtere livet bedst muligt, kroniske, fysiske eller mentale sygdom til trods. Hjælp gennem patientuddannelse, patientinddragelses kursus, og muligheder for at bidrage til at form de forholde, som har betydning for livet som patient.

Vær opmærksom på, at køb af medlemskabet, kan ikke ske via MobilePay.

 

Beskrivelse

Hvorfor blive medlem?

Vores medlemmer er kernen i vores arbejde. Bliv medlem, og slut dig til en voksende gruppe mennesker, der spiller en rolle i alt, hvad vi gør – og som er fast besluttet på at sikre, at ingen alene står over for en kronisk lidelse. Sammen presser vi på forandring, deler vores oplevelser og tilbyder uddannelse til patienter og fagfolk.

Medlemskab kan erhverves af enkeltpersoner (herunder patienter, pårørende og patientrepræsentanter). Som medlem af Patient in Focus får du en række fordele; bl.a. tilbud om deltagelse i kurser og konferencer, aktiv patientinddragelse og indflydelse på Patient in Focus’ politik. Derudover får du mulighed for at møde en masse spændende mennesker, deltage i fælleskabet og engagere dig i kampen for at forbedre forholdene for patienter i Danmark.

FORDELE ved Patient in Focus’ medlemskab er:

 • Årligt medlemskab giver aspekter, der ikke er tilgængelige hvis du ikke støtter foreningens mission.
 • Fuldstændige medlemmer har stemmeret.
 • Har en mening om, hvordan vi former vores arbejde.
 • Muligheden for selv at stemme på vores kuratorer eller blive kurator.
 • Deltag i forskning.
 • Vær et aktiv – vær involveret i patientinddragelse.
 • Deltag i undersøgelser og afstemninger.
 • Deltag i vores lokale og nationale kampagne.
 • Rabatterede priser for at deltage i vores årlige konference, så du kan høre fra verdenseksperter personligt.
 • Rabatterede satser for at deltage i uddannelses- og uddannelsesinitiativer og mestre dit eget liv.
 • Modtag medlemsnyheder.
 • Drage fordel af adgang til medlemsområder på webstedet.

Patient in Focus kan sende dig invitationer til at deltage i undersøgelser eller fokusgrupper for at bede om din hjælp til at forme vores arbejde. Du kan til enhver tid fravælge disse medlemsmeddelelser, selvom de udgør en del af dine medlemsfordele.

Hvem kan blive medlem?
Medlemskab kan erhverves af enkeltpersoner (patienter, pårørende og patientrepræsentanter).

Et medlems rettigheder er personlige og kan ikke overdrages eller tildeles. Medlemskabsrettigheder ophører ved et medlems død eller en person ophører med at være medlem.

Hvorfor afvises min ansøgning?
Patient in Focus kan efter eget skøn afvise ansøgning fra en person om at blive medlem uden at skulle begrunde sin beslutning. En ansøger, hvis medlemsansøgning afvises, har ret til at klage til forbrugerklagenævnet mod afslaget.

Hvad kræves der af mig som medlem?
Det kræver ikke noget at være medlem. Man bestemmer helt selv, hvor aktiv man vil være. Nogen deltager i alle aktiviteter, nogen deltager en gang i mellem, og andre er medlem blot for at støtte Patient in Focus’ mission.

Hvor gammel skal jeg være for at være medlem?
Alle kan blive medlem ved Patient in Focus. Store som små – fra folkeskoleelever til pensionister. Vi er sygdomsneutrale, så alle diagnoser og handicap er velkommen.

Hvad koster et privatmedlemskab? 
Et privatmedlemskab koster 100 danske kroner om året. Man betaler for et kalenderår. Ligemeget hvornår du starter dit medlemskab på året, betaler du kontigent igen samme måned følgende år.

Det er kun muligt at blive privat medlem ved at betale et årligt medlemskab.

Patient in Focus forbeholder sig rettighederne til at aflyse eller ekskludere et medlemskab, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder eller skader vores medlemmer, forening og/eller mission.

Hvordan kan jeg betale mit kontingent?
Kontingentet kan betales via vores medlemshop.

Når medlemskabet er oprettet, bliver betalingssystemet tilmeldt automatisk trækning, som du selvfølgelig får en mail omkring – inden vi trækker pengene. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler mit kontingent?
Hvis et medlemskabs kontingent ikke er betalt, mister man medlemsrettigheder og –fordele. Man vil derfor bl.a ikke længere kunne modtage information eller deltage i aktiviteter og arrangementer.

Opsigelse af medlemskab
Hvis du ønsker at melde dig ud af Patient in Focus, skal du logge ind under som Medlem og deaktivere dit medlemskab.

Hvem har adgang til mine oplysninger?
Dine oplysninger er beskyttet af persondataloven. Dvs. at det kun er Patient in Focus, der har adgang til dine oplysninger, og at de ikke kan blive udleveret til andre uden din tilladelse med mindre loven kræver det.

Hvordan ændrer jeg mine oplysninger?
Hvis du vil ændre din adresse, e-mail eller telefonnummer, kan du gøre det inde på medlemssiden. Vær opmærksom på at du selv er ansvarlig for at få ændret dine kontaktoplysninger.

Har du yderligere spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål omkring dit medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte Patient in Focus. Skriv til info@patientinfocus.org eller ring på 30 66 02 66.

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lov, og enhver tvist er underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.