Vision og Mission

Vision

Personer med kroniske lidelser og handicap skal opleve at være en del af et rummeligt samfund og et værdifuldt fællesskab, hvor de kan få viden og bidrage med erfaringer, som hjælper alle med at leve det bedst mulige liv

Mission

Patients in Focus skaber en tryg og inkluderende ramme, hvor der bliver lyttet til den enkelte, og hvor patienter kan lære af hinandens erfaringer og hjælpe hinanden

Patients in Focus arbejder for tidlig patientinddragelse, så patienters helt særlige perspektiver, viden og erfaringer kommer aktivt og relevant i spil, så vi udvikler vores samfund til at være inkluderende over for personer med kroniske lidelser og handicap

Verdensmålene

Vores fokus er på verdensmål tre (3), som omhandler sund levevis og velvære og på baggrund af dette hjælper vi sundhedsprofessionelle med at forstå patienternes prioriteringer og erfaringer med at leve med en sygdom/tilstand.

Samtidig arbejder vi på tværs af sygdomme og henvender os til hele patientsamfundet med tværgående problemstillinger, der gør det muligt for sygdomsspecifikke organisationer at fokusere på deres ekspertiseområde.

Det gør vi ved at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper, du kan læse alle verdensmålene her.

Værdier

Troværdighed

At være troværdig er en fælles værdi i Patient i Fokus og en central del af det, vi siger og gør.

Troværdighed er vores største og vigtigste aktiv, som vi værner om og vedligeholder. 

Det gør vi ved at arbejde ud fra et videns- og evidensbaseret udgangspunkt med ambitionen om, at Patient i Fokus skal give patienterne tro på sig selv og fremtiden og forbedre forholdene trods kronisk sygdom. 

Vi er bevidste om, at troværdighed er en afgørende forudsætning for støtten og for succesen med at omsætte vores holdninger og viden til handlinger.

Vi skaber en naturlig respekt for organisationen ved at have ordentlighed som pejlemærke, ved at være fagligt velfungerende og samtidig kommunikere i øjenhøjde om ærlighed, nærvær og engagement. Vi har empati med de mennesker, vi handler på ud fra, hvad der er vigtigt for dem.

Vi taler til både hjerne og hjerte og viser vores store engagement over for patienterne. For os er det troværdighed at levere resultater og synligt gøre en positiv forskel for dem, der lever med en kronisk lidelse eller funktionsnedsættelse.

Respekt

At være respektfuld er en fælles værdi i Patient i Fokus og en central del af det, vi siger og gør.

Patient i Fokus møder alle lige meget. Vi tager de mere grundlæggende menneskelige styrker op for at øge patienternes livsglæde og værdi.

Vi danner rammen om en måde at tackle de bekymringer og problemer, der følger med kronisk eller langvarig lidelse og funktionsnedsættelse, så patienterne kan få mere ud af deres hverdag.

Det er vores mål, at ingen skal stå alene i livet med en kronisk sygdom eller handicap.

Vi ser hele mennesket bag sygdommen og respekterer de valg, personen træffer på egne vegne. Vi stiller os til rådighed med relevante tilbud, støtte og vejledning og er talerør med udgangspunkt i vores viden om behov og udfordringer.

Vi respekterer andres holdninger og ekspertise, og når nogen kommer med konstruktiv kritik eller udfordrer vores syn på verden, lytter vi opmærksomt for at blive klogere.

Vi ønsker, at alle engagerer sig i sagen, og sammen kan vi skabe endnu bedre og mere bæredygtige resultater.

Inddragelse

At være involveret er en fælles værdi i Patient i Fokus og en central del af det, vi siger og gør.

For Patient in Focus er involvering en prioritet og en investering, der hjælper os med at være åbne over for andres ideer. Vi lytter aktivt og bruger de gode input, vi får.

Involvering øger kvaliteten af ​​vores arbejde og sikrer, at vi har fokus på de vigtigste udfordringer på sundhedsområdet og kan lave relevante indsatser på rette tid og sted. Vi afsætter de nødvendige ressourcer, fordi vi ved, at det rette engagement giver værdi og hjælper os til at opnå de bedst mulige resultater.

Vi inviterer patienter og vores medlemmer til at blive involveret i deres lidelse eller handicap, i samfundet, i projekter, der desperat søger deres viden og endda i Patient i Fokus-politikken.

Det skal være nemt at engagere sig og involvere sig i Patient i Fokus, og vi skal være gode til proaktivt og tydeligt at fortælle, hvordan man bidrager og får indflydelse, så det er meningsfuldt og givende at være en del af et aktivt fællesskab mod involvering. af patienter.