Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medføre af persondataloven §28. 

Patient in Focus har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det sker, når du vælger at bruge hjemmesidens tilmelding af workshops optagelserne, deltage i projekter eller etablere et medlemskab.

Patient in Focus videregiver ingen oplysninger om dig til andre uden din du tilladelse, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem. Derfor vil optagelserne af workshops formålet bestå i at behandle deltagernes viden, der kunne varetage dine interesser i henhold til organisationens kommende patientkursus. 

Materialet bruges kun til intern brug og Patient in Focus sletter dit samtykke efter endt projektperiode. I henhold til Persondataloven har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig. Du skal skrive på info@patientinfocus.dk såfremt du ønsker samtykkererklæringen slette før tid.

Hvis du ikke ønsker, at Patient in Focus behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til organisationen, samarbejde i projekter eller kommunikerer med os. Dette kan betyde at hele optagelsen for dagen er ubrugelig og derfor dobbelt sikker vi os, men at du skal godkende vores optagelser i henhold til lovgivningen inden du kan deltage online i workshoppen. Det betyder også, at du må ikke invitere andre til at deltage med dig, uden at Patient in Focus har fået besked og vedkommende har godkendt deres samtykke ved en tilmelding. 

Du har som altid mulighed for at indgive klage til os via info@patientinfocus.org og/eller Datatilsynet, hvis du finder at Patient in Focus´ behandling af dine oplysninger ukorrekte.

Læs vores ordinær vedtægter her